Mieszanki różnych traw

Posted by admin on 10th kwiecień 2015 in Inne tematy

Trawy siane są z różnych względów. Z jednej strony mamy do czynienia z sianiem traw w celach rolniczych, by uzyskać pożywienie dla posiadanych zwierząt. Z drugiej strony trawy siane są również w formie trawników. Trawy siane są w ogrodach jak też na terenach zieleni posiadanych zarówno przez firmy jak też przez instytucje. Wybór odpowiedniego gatunku trawy zależy, więc od tego do jakich celów taka trawa będzie stosowana.

W przypadku trawy, która znajdzie się na trawnikach czy terenach zieleni liczą się przede wszystkim estetyczne walory nasion traw. Natomiast w przypadku trawy niezbędnej w rolnictwie liczą się również inne walory posiadane przez poszczególne nasiona traw. W celach rolniczych stosowane są bardzo często pojedyncze gatunki traw. Jednak w przypadku tworzenia trawników najczęściej wybierane są mieszanki nasion. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż trawnik musi się odpowiednio prezentować a jednocześnie być trwały, co jest możliwe do uzyskania jedynie w przypadku zastosowania mieszanek dostosowanych idealnie do warunków klimatycznych oraz gleby. Mieszanki trwa powstają najczęściej w formule łączenia 3 gatunków nasiona traw. W zależności od zastosowania mieszanki można spotkać się z trzema, podstawowymi rodzajami mieszanek.

Po pierwsze są to mieszanki traw ozdobne, które mają zapewnić odpowiednie walory estetyczne, po drugie są to mieszanki użytkowe oraz uniwersalne. Mieszanki użytkowe stosowane są przede wszystkim w rolnictwie. Uniwersalne mieszanki stosowane są przede wszystkim na terenach zieleni. Nie bez znaczenia jest jakość kupionych mieszanek. Najlepszym rozwiązaniem jest decydowanie się na mieszanki renomowanych producentów. dobrym rozwiązaniem jest zapoznanie się z różnymi opiniami ekspertów, co jest szczególnie wskazane gdy osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy o trawach zakładają własne ogrody i zamierzają samodzielnie dokonać zakupu traw. Kupując mieszanki traw istotne jest również sprawdzenie daty ważności. Ma to spore znaczenie ze względu na jakość trawy. Mieszanki nie powinny być starsze, niż okres roku czasu. Bardzo ważne jest również to, by nasiona były właściwe przetestowane, co pozwala określić ich określone właściwości, co znów pozwala wskazać najlepsze zastosowanie. Zastosowanie traw musi być przede wszystkim dopasowane do warunków klimatycznych oraz rodzaju gleby, na której trwa ma być siana. Niezbędne jest, więc wybranie optymalnych mieszanek nasion traw.

Artykuł przygotowany przy współpracy z Centralą Nasienną Pietrzak – producentowi wysokiej jakości nasion i mieszanek traw dla rolnictwa i ogrodnictwa: www.cnpietrzak.pl

Comments are closed.