Upadłość firmy – ostatnia deska ratunku przy rosnącym zadłużeniu

Posted by admin on 19th wrzesień 2020 in Finanse i biznes

Gdy sytuacja firmy stale się pogarsza, a dotychczas prowadzone działania mające na celu poprawę jej pozycji nie przynoszą oczekiwanych skutków, jedynym rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości firmy.

Czym jest upadłość w biznesie?

Pod pojęciem jak upadłość, inaczej bankructwo firmy, znajduje się procedura, która prowadzona jest w momencie, gdy podmiot staje się niewypłacalny.

Celem upadłości jest wtedy dochodzenie roszczeń przez wierzycieli ze składników majątku dłużnika. Jednak ogłoszenie upadłości może być również szansą na restrukturyzację przedsiębiorstwa, a nawet na zwolnienie z określonych długów.

Na gruncie prawa polskiego upadłość przedsiębiorcy jest regulowana przez Ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Jaka firma może ogłosić upadłość?

Aby ogłosić upadłość działalności gospodarczej, firma musi spełnić również określone warunki określone w przepisach. Podstawowe z nich to zdolność upadłościowa oraz niewypłacalność.

Zdolność upadłościowa

Zdolność upadłościową posiadają te firmy, które działają w określonej formie. Zgodnie z przepisami prawa, ogłoszenie upadłości firmy możliwe jest wtedy, gdy jest to:

  • firma prowadzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza
  • firma prowadzona jako spółka osobowa
  • firma prowadzona jako spółka kapitałowa

Dodatkowo zdolność upadłościową posiadają także inne podmioty. Możliwe jest prowadzenie postępowań upadłościowych w stosunku do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych.

Niewypłacalność firmy

Drugi wymóg dotyczy niewypłacalności firmy. Stosowane są tutaj dwie definicje, które dotyczą utraty płynności finansowej oraz zbyt dużego zadłużenia firmy.

Firma staje się niewypłacalna w sytuacji, gdy nie może ona już terminowo opłacać wymagalnych zobowiązań. Także do niewypłacalności, która może prowadzić do upadłości, dochodzi wtedy, gdy pojawia się nadmierne zadłużenie przekraczające wartość jego majątku i stan ten trwa przez dłuższy czas – przekracza 24 miesiące.

Muszą być także spełnione inne warunki, na przykład wielość wierzycieli, odpowiedni majątek przedsiębiorstwa, który ma na celu zabezpieczenie wierzycieli.

Złożenie wniosku o upadłość firmy

Gdy dochodzi do pojawienia się przesłanek do upadłości firmy, przepisy prawa wskazują, że dłużnik ma obowiązek zgłoszenia tego w sądzie w terminie wynoszącym do 30 dni. W przeciwnym przypadku będzie on musiał ponosić znacznie cięższe skutki odpowiedzialności.

Zatem, jak ogłosić upadłość firmy? Wniosek o postępowanie upadłościowe należy złożyć do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie skutki niesie ze sobą upadłość firmy?

Gdy firma ogłasza upadłość, wówczas wywołuje to szereg określonych skutków dotyczących jej sytuacji majątkowej oraz sytuacji jej wierzycieli.

Przede wszystkim upadłość gospodarcza będzie wymagała wydania majątku firmy syndykowi, czyli osobie, która od tego momentu będzie nim zarządzać. Wraz z majątkiem, który staje się wtedy tak zwaną masą upadłości, konieczne jest także przekazanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej sytuacji upadłego.

Jak przeprowadzić upadłość firmy jeszcze łatwiej?

Aktualnie upadłość firmy jednoosobowej oraz spółki można przeprowadzić z pomocą specjalistów w tym właśnie obszarze. Na polskim rynku działa wiele firm, które służą kompleksowym wsparciem dla firm zagrożonych upadłością. Mogą one wówczas przeanalizować sytuację swojego klienta i następnie zająć się formalnościami dotyczącymi bankructwa.

Zatem wtedy, gdy firma stoi na krawędzi bankructwa, warto skorzystać z możliwości, jakie daje Prawo upadłościowe. We współpracy ze specjalistami z tej dziedziny można wtedy opracować optymalny plan postępowania.

Comments are closed.